Jing – Essens/Vitalitet

Jing er selve essensen av din fysiske kropp, grunnsteinen i din eksistens og den genetiske konstitusjon som blir nedarvet fra generasjon til generasjon.

Som barn hadde du sikkert en overflod av Jing, og i ungdomstida kommer du unna med hva det skal være av destruktive situasjoner og vaner. Men som vi alle vet, kommer det et punkt hvor ting begynner å gå nedover.

Ungdommens eskapader begynner å få en stadig høyere pris.

Denne synkende vitaliteten er det vismennene kalte Jing, og hele deres helsestrategi er basert på å bevare den for å sikre et langt, godt og aktivt liv uten sykdom og utmattelse.